Okná

 • Dom služieb Michalová - kompletná výmena okien a dverí
 • Dom smútku Sebechleby - kompletná výmena okien a dverí
 • Dom smútku Michalová - kompletná výmena okien a dverí
 • Dom kultúry Michalová- kompletná výmena okien a dverí
 • Dom sociálnych služieb Pohorelská Maša - kompletná výmena okien a dverí
 • Bytový dom Hont Krupina - dodávka a montáž hliníkových a plastových presklení
 • Turist Hotel Drotár - kompletná výmena okien a dverí
 • Historická budova Banská Bystica kompletná výmena okien 
 • Prevádzka Bystrický Rubín - kompletná výmena okien a dverí
 • OÚ Sebechleby - čiastočná výmena okien a dverí
 • OÚ Závadka nad Hronom - kompletná výmena okien a dverí
 • Farský úrad Bacúch - výmena okien a dverí
 • ZŠ  Sebechleby kompletná výmena okien a dverí
 • PB  Bacúch - kompletná výmena okien a dverí
 • PB  Pošta Krupina - kompletná dodávka okien a dverí
 • SBD Brezno - výmena schodiskových presklení
 • Krajský súd BB - dodávka a montáž hmyzových sietí
 • Detský domov Valaská - kompletná dodávka okien a dverí
 • Všeobecná zdravotná poisťovňa - dodávka okien
 •  Futbalový štadión Bacúch - kompletná dodávka/montáž okien a dverí
 • Rekreačné zariadenie Patince kompletná výmena okien a dverí
 • Ski hotel Donovaly výmena presklení, okien a dverí
 • PB Závadka nad Hronom - dodávka a montáž okien, dverí
 • Jedáleň ZŠ Závadka nad hronom - kompletná výmena okien a dverí
 • CBA market dodávka okenných presklení 
 • Hyca Pezinok- dodávka a montáž okien, dverí a brán 
 • Skladový objekt Krupina - kompletná výmena okien a dverí
 • Historická kaplnka Sebechleby - kompletná výmena okien a dverí
 • ČOV Polomka - výmena okien a dverí
 • PB Polomka - kompletná výmena okien a dverí (historický štýl)
 • Evanielický kostol Slovenská Ľupča výmena okien
 • Hotel Donly Donovaly výmena presklení, okien, vstupov
 • Hasičská Zbrojnica Lackov - kompletná dodávka, montáž okien a dverí
 • Priemyselná hala Lučenec - kompletná výmena okien a dverí
 • Priemyselná hala Brezno - kompletná dodávka, montáž okien a dverí
 • Polyfunkčná budova Banská Bystrica - kompletná výmena okien a dverí

...a mnoho ďaľších spokojných zákazníkov