Stavebná činnosť

 • Rettenmeier Polomka Timber – Pálenie a likvidácia kovových konštrukcií a strojných zariadení, stavebné činnosti
 • Calmit Tisovec a.s.– Pálenie a likvidácia strojných zariadení
 • Rettenmeier Tatra Timber Liptovský hrádok – Pálenie a likvidácia kovových konštrukcií
 • Meticon a.s. – likvidácia stavebných odpadov
 • ZSNP a.s./UM s.r.o. – Pálenie a likvidácia kovových zariadení a konštrukcií
 • Obec Bacúch – stavebné a výkopové práce kanalizácia, plynovod a vodovod
 • Závadka nad Hronom/COMBIN s.r.o.- stavebné a výkopové práce na projekte kanalizácie a čističke odpadových vôd
 • Kompletná obnova bytového domu Polomka
 • Kompletná obnova kaplniek - Rímskokatolícka farnosť Polomka
 • ZŠ Sebechleby - rekonštrukčné práce na budove telocvične
 • Zhotovenie základovej platne pod drevostavbu Polomka 
 • Čiastočná rekonštrukcia PB Banská Bystrica
 • MŠ Michalová kompletná prestavba, zvýšenie kapacít
 • MŠ Závadka nad Hronom rekonštrukcia
 • ZŠ Závadka nad Hronom rekonštrukcia jedálne
 • Dodávka a montáž priemyselných brán Brezno
 • Dodávka a montáž priemyselných brán Banská Bystica

...a mnoho ďaľších spokojných zákazníkov...